2013/01/02



Iniciatíva reagujúca na mestskú každodennosť a aspekty, 
ktoré napomáhajú vytváraniu miest v priestore.